ביטוח לאומי – הפרעות קשב לסטודנטים

ביטוח לאומי – הפרעות קשב לסטודנטים

ביטוח לאומי – הפרעות קשב לסטודנטים:

סיוע לסטודנטים הלוקים בהפרעות קשב מול מוסדות הביטוח הלאומי ובייצוג בוועדות.