תביעות מול משרד הביטחון

תביעות מול משרד הביטחון

תביעות מול משרד הביטחון:

כאשר חייל/ת חלילה נפגעים או נופלים  במהלך שירותם הצבאי, ההכרה בפגיעתם, ובהתאמה לכך הענקת הזכויות וגמלאות בגין הפגיעה, אינם עניין של מה בכך ואינם מוענקים לנפגע או למשפחתו באופן אוטומטי.